FORD POMOC 22 522 27 27

Warunki korzystania

Eucar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszych pojazdów oraz usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Eucar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych modeli, budowy i wyposażenia. Dane oraz ilustracje mogą obejmować również dodatkowe wyposażenie, które nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
Eucar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania na adres e-mailowy salon.elk@eucar.pl

Eucar Sp. z o.o. nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej.